top of page
library-425730_1920_edited.jpg

Kvanttihypnoosi

Löydä vastaukset sielusi kirjastosta

Kvanttihypnoosi on voimakas työkalu, jonka avulla pääsemme yhteyteen Korkeamman Tietoisuutemme kanssa, saadaksemme vastauksia kysymyksiimme ja parantuaksemme.

Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intuitiokin perustuu, ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi. Ts. istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto. 

 

 

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). 

Kaikki kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita.

Ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti.

 

Joskus kokemus voi olla osittain myös hyvin fyysinen, ja vahvat kehotuntemukset voivat olla vahvana läsnä istunnossa. Jotkut saattavat nähdä värejä, tai istunnon aikana voi nousta vahvoja tunnereaktioita, kun keho alkaa vapauttamaan sinne varastoituneita tunteita, jotka eivät palvele korkeinta parastamme. 

ERO PERINTEISEEN HYPNOOSIIN

 

Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa istunto etenee yleensä hypnotisoijan johdolla. Tällöin istunnossa annetaan asiakkaalle hypnoosin aikana suggestioita, joilla pyritään saavuttamaan toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja asiakas keskustelevat tavoitteista ennen hypnoosia, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. 

 

Holistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, perinteisellä hypnoosilla hoidetaan yleensä oiretta, kuten addiktio, neuroosi tai univaikeudet, jolloin ongelman alkuperä, oireen syy saattaa jäädä hoitamatta (näin ollen oire voi “siirtyä” kehossa muualle). Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä. 

LUOTETTAVA METODI

 

Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan todellinen halu parantua, muuttua ja/tai saada vastauksia. Ts. paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Huomioitavaa on, että elämänkatsomus ei vaikuta istunnon onnistumiseen.  

 

Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Tämä voi olla kehon viesti levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska on tapahtunut niin paljon. Usein myös päiviä tai jopa viikkoja ennen varsinaista istuntoa unimaailma aktivoituu ja/tai erilaisia outoja tuntemuksia nousee pintaan. Tämä on merkki siitä, että prosessi istunnon suhteen on jo alkanut.

 

Kvanttihypnoosi-istunnon kesto on n.2-3h (yleensä lähemmäs 3h), johon kuuluu itse hypnoosi osuuden lisäksi alku- sekä loppukeskustelut.

Kvanttihypnoosi toimii yhtä hyvin lähi-istuntona sekä etäistuntona esim. zoomin kautta.

 

Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta asiakkaan viisaamman puolen ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli. Istunnoissa tapahtuu aina se mitä hoidettava eniten tarvitsee, ei välttämättä aina se mitä hän haluaa. 

Istunto kannattaa myös nauhoittaa esim. puhelimella, jolloin voit kuunnella istunnon jälkikäteen uudelleen. Voi olla että tämä avaa kokemuksesta vielä lisää oivalluksia jälkikäteen. 

Istunto on aina täysin luottamuksellinen.

ISTUNTOON VALMISTAUTUMINEN

 

 

Mieti ennen istuntoa:

 

- Miksi haluat istunnon (Oma motivaatiosi on avainasemassa onnistuneelle istunnolle)

 

- Mihin elämänasiohin haluaisit selvyyttä / muutosta / parannusta

 

- Tee kysymys- ja toivelista edellämainittuihin asioihin liittyen ja tuo lista mukanasi (listaa maksimissaan 5 asiaa ja laita ne tärkeysjärjestykseen) 

 

 

Edellä mainittujen asioiden miettiminen ja jäsentäminen laittaa prosessin alulle ja helpottaa näin jo varsinaista istuntoa. Luota kuitenkin, että saat istunnosta juuri sen, mitä tarvitset kaikkein eniten.

YLEISTÄ

 

Vaikka istunnot noudattavat ns. peruskaavaa, mikä on kaikille sama niin jokainen istunto on omanlaisensa, jopa saman henkilön kohdalla. Koskaan ei voi etukäteen tietää mitä istunnoissa tulee tapahtumaan mutta varmaa on, että energeettisesti niissä tapahtuu paljon. 

Mitä se sitten tarkoittaa ja mistä sen tietää, jos ei tunne energioita? 

Parhaiten sen voi ehkä ymmärtää jälkikäteen, kun elämässä alkavat uudet tuulet puhaltamaan; synkronismin (ns. onnellisten sattumien) lisääntyminen, terveydentilan kohentuminen, uudenlaiset oivallukset, luovuuden lisääntyminen tai muut muutokset elämässä. Joskus muutos tapahtuu nopeammin, joskus siihen menee vähän enemmän aikaa. Se mikä energiatasolla tapahtuu heti, huomataan fyysisessä maailmassa usein viiveellä.  

 

Joskus voi käydä niin, että istunto ei tuo sinulle juuri sitä mitä olet odottanut, tai tunnet olevasi pettynyt, jos et istunnon aikana kokenutkaan  esim. yhtään mennyttä elämää vaan ehkä mielestäsi jonkin tylsän tai epäselvän paikan/kokemuksen, jossa ei tuntunut olevan mitään järkeä. Jopa vastaukset saattoivat jäädä saamatta osin tai kokonaan, eikä yksikään ennakko-odotus istunnon suhteen toteutunutkaan. 

 

Tärkeää onkin siis muistaa, että sait hoidolta kuitenkin juuri sen mitä nyt eniten tarvitsit, ja on ihanaa, että tämmöisissäkin tapauksissa asiakkailta tulee usein jälkikäteen yhteydenottoja, joissa he kertovat elämänsä muuttuneen, toisinaan melkoisestikin. He ovat parantuneet tai epätoivoinen tilanne on ratkennut kuin itsestään, uusi työ tai suhde on alkanut jne. 

 

Tämä on todistanut, että istuntoja todellakin ohjaa sellainen viisaus, jota me emme ihmisperspektiivistä käsin voi aina ymmärtää. Aivan kuten lapselle on mahdotonta sisäistää kaikkia aikuisten maailmaan kuuluvia asioita, on meille mahdotonta tietää kokonaiskuvaa kaikesta olevasta. Kun me emme voi ymmärtää, niin parasta mitä voimme silloin tehdä on luottaa. Luottaa että kaikki menee juuri kuten kuuluu mennäkin. Tätä Dolores Cannonkin (Quantum healing hypnosis therapyn luoja) painotti usein ja myöskin sitä, että kaikki ennakko-odotukset istunnon suhteen on syytä unohtaa ja tulla istuntoon avoimin mielin.

Kvanttihypnoosin hinta 180€ (Tällä hetkellä istunnot vain etänä zoomin kautta)

Pääset ostamaan istunnon verkkokaupastani, jonne pääset mm. hinnasto-, sekä yhteystiedot sivulta.

vene.jpg1_edited.jpg

Sinussa on kaikki vastaukset

bottom of page